รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 คลิ๊ก =>

สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ