ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว คณะครุศาสตร์ รอบโควตา ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567

1. การประถมศึกษา

8. พลศึกษา

2. การศึกษาปฐมวัย

9. ดนตรีศึกษา

3. คณิตศาสตร์

10. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

4. คอมพิวเตอร์ศึกษา

11. การสอนภาษาจีน

5. ภาษาอังกฤษ

12. นาฏศิลปศึกษา

6. ภาษาไทย

13. สาธารณสุขชุมชน

7. สังคมศึกษา

 

 

ขั้นตอนการรายงานตัว

สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ