ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ผู้เรียน

การดำเนินการ

มหาวิทยาลัย

ระบบ

นักเรียน/
นักศึกษา

1. สนใจจะเรียน

ส่งลิ้งค์
หลักสูตรที่เปิดรับ


คลิ๊กเพื่อดูหลักสูตรและรายวิชา

2. ตัดสินใจสมัคร

ส่งลิ้งค์สมัครเรียน


คลิ๊กเข้าระบบ

3. ชำระค่าสมัคร
(มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ในกรณีที่ตรวจพบคุณสมบัติแล้วไม่เป็นไปตามประกาศ)

ส่งเลขที่บัญชเพื่อโอน


ทักข้อความเพจ

4. โอนค่าสมัครแล้วส่งสลิป

ส่งใบเสร็จค่าสมัคร


ส่งหลักฐาน

5. ขอทราบค่าใช้จ่ายรายงานตัว

ส่งรายละเอียดการรายงานตัว

ไม่ใช่ครุศาสตร์

คลิ๊กเข้าระบบ

ครุศาสตร์

คลิ๊กเข้าระบบ

ภาค กศ.บป.

คลิ๊กเข้าระบบ


6. โอนค่ารายงานตัวแล้วส่งสลิป

ส่งใบเสร็จค่ารายงานตัว


ส่งหลักฐาน

7. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่รายงานตัว

ส่งลิ้งค์ใบรายชื่อนักศึกษาใหม่


คลิ๊กเข้าระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ