ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ผู้เรียน

การดำเนินการ

มหาวิทยาลัย

ระบบ

นักเรียน/
นักศึกษา

1. สนใจจะเรียน

ส่งลิ้งค์
หลักสูตรที่เปิดรับ


คลิ๊กเพื่อดูหลักสูตรและรายวิชา

2. ตัดสินใจสมัคร

ส่งลิ้งค์สมัครเรียน


คลิ๊กเข้าระบบ

3. ชำระค่าสมัคร
(มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ในกรณีที่ตรวจพบคุณสมบัติแล้วไม่เป็นไปตามประกาศ)

ส่งเลขที่บัญชเพื่อโอน

ชื่อบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ธ.กรุงไทย เลขที่ 311-3-49546-6
จำนวนเงิน 200 บาท

4. โอนค่าสมัครแล้วส่งสลิป

ส่งใบเสร็จค่าสมัคร


ส่งหลักฐาน

5. ขอทราบค่าใช้จ่ายรายงานตัว

ส่งรายละเอียดการรายงานตัว

ไม่ใช่ครุศาสตร์

คลิ๊กเข้าระบบ

ครุศาสตร์

คลิ๊กเข้าระบบ

ภาค กศ.บป.

คลิ๊กเข้าระบบ


6. โอนค่ารายงานตัวแล้วส่งสลิป

ส่งใบเสร็จค่ารายงานตัว


ส่งหลักฐาน

7. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่รายงานตัว

ส่งลิ้งค์ใบรายชื่อนักศึกษาใหม่


คลิ๊กเข้าระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ