ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติฯ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประเภทรับตรง (รอบที่ 2 ทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและเลื่อนกำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประเภทรับตรง (รอบที่ 2 ทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบที่ 2 ทั่วไป) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

สนใจสมัครเรียน