ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2567