ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว คณะครุศาสตร์ รอบทั่วไป (เพิ่มเติม) เฉพาะคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2566 คลิ๊กดูประกาศ
ขั้นตอนการรายงานตัว คลิ๊กดูขั้นตอน

1. สาขาวิชาการประถมศึกษา คลิ๊กดูรายชื่อ

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คลิ๊กดูรายชื่อ

3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คลิ๊กดูรายชื่อ

4. สาขาวิชาภาษาไทย คลิ๊กดูรายชื่อ

5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คลิ๊กดูรายชื่อ

6. สาขาวิชาสังคมศึกษา คลิ๊กดูรายชื่อ

7. สาขาวิชาพลศึกษา คลิ๊กดูรายชื่อ

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ